Les lentilles de contact de couleurs Des

Dit zal u toelaten om te beslissen of u het wilt aanvaarden of niet. Als u niet wilt dat wij cookies installeren, gelieve dan e-mail te richten naar. Wij willen u echter informeren dat, als u niet akkoord gaat, u wellicht niet in staat zal.
Vérifiez le rendu avec les vidéos ci-dessous des plus grandesuse!! Nos modèles de lentilles je recherche fréquentations adolescentes Savoir fille maintenant de couleur sont de grande qualité et vous donneront entiere satisfaction. Autres vidéos. Lentille de couleur verte La gamme de lentilles de couleur verte sont également très demandé pour leurs confort et leur.
Wij kunnen beroep doen op de diensten van externe partijen om ons te helpen bij het verzamelen en verwerken van de informatie die beschreven is in deze sectie. Af en toe zouden we gebruik kunnen maken van Internet tags (ook bekend als action tags, single-pixel.
Zij zouden deze informatie aan andere partijen kunnen leveren i.
3. Geheimhouding van informatie We zullen uw persoonsgegevens niet verkopen aan, delen met of anderszins verspreiden onder derde partijen anders dan zoals voorzien in deze Privacy Beleidsregels. Wij kunnen uw persoonsgegevens meedelen aan andere Novartis filialen wereldwijd die instemmen om ze te behandelen in overeenstemming.
Vous corrigez votre vue de manière esthétique : des lentilles de couleur souligneront joliment la beauté de vos yeux. Vous soulignez lintensité de vos yeux grâce à des lentilles de contact de couleur. Vous vous procurez des lentilles de couleurs très facilement via Internet.
4. Recht van toegang Wanneer wij persoonsgegevens verwerken, nemen wij redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens accuraat en geactualiseerd bewaard worden voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld. Wij zullen u de mogelijkheid bieden om u te verzetten tegen de verwerking van.
1. Privacyverklaring De term persoonsgegevens zoals gebruikt in deze beleidsregels verwijst naar informatie als uw naam, geboortedatum, e-mailadres of postadres, die kan worden gebruikt om u te identificeren. Alcon zal, in het algemeen, uw persoonsgegevens enkel verwerken zoals beschreven in deze Privacy Beleidsregels.
Bij het verloop van de verwerking van uw persoonsgegevens nemen wij redelijke maatregelen om deze informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking, verandering of vernietiging. 6. Gegevensoverdracht in het buitenland Wij zijn onderdeel van de Novartis Groep, een wereldwijde onderneming met databanken in.
Persoonsgegevens die van u verzameld worden, kunnen ook worden overgedragen aan een derde partij in het geval dat de bedrijfsactiviteit waarop deze site betrekking heeft, of een deel ervan, en de klantgegevens die ermee verband houden, verkocht, afgestaan of overgedragen worden.
Lentille de couleur big eyes magnifique Bleu 20,05 EUR Lentille couleur Naturel Vert 20,05 EUR LIVRAISON.
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan een van de databanken van de Novartis Groep buiten het land waar u gedomicilieerd bent, waaronder landen die mogelijks geen gelijkaardig niveau van bescherming van uw persoonsgegevens opleggen in vergelijking met uw land van herkomst.
Plusieurs modèles disponibles! Cliquez sur les vidéos pour voir nosuses tester nos produits. Ces modèles de lentille de couleur sont idéale pour changer de look et de regard. Autres vidéos. Lentilles fantaisie et Halloween. Notre gamme de lentilles fantaisie et Halloween pour vos soirées déguisées.
535